פתח סרגל נגישות

כלי נגישות

Conception sourcils avec de la ficelle

Prix spécial pour les amis de yullia
Traitement Descriptionprixprix
Lèvres / Menton au fil ou à la cire Lèvres / Menton au fil ou à la cire
353939
Coloration des sourcils / Cils Coloration des sourcils / Cils444949
Visage au fil / à la cire (hors sourcils) Visage au fil / à la cire (hors sourcils)116129-
Visage au fil / à la cire (hors sourcils) Visage au fil / à la cire (hors sourcils)8190-
Mise en forme des sourcils et épilation des lèvres Mise en forme des sourcils et épilation des lèvres98109109
Mise en forme des sourcils Mise en forme des sourcils8089-
Eyebrow Cleaning Eyebrow Cleaning6269-
Remplissage des cils D3 Remplissage des cils D3
350389389
Remplissage des cils D2 Remplissage des cils D2
296329329
Remplissage des cils D1 Remplissage des cils D1
251279279
Rehaussement des cils Rehaussement des cils
405450450
Suppression des cils Suppression des cils
90100100
D3 Soudage des cils D3 Soudage des cils
533620620
D2 Soudage des cils D2 Soudage des cils
486540540
D1 Soudage des cils D1 Soudage des cils
378420420

Conception sourcils avec de la ficelle

רשת yullia מציעה עיצוב גבות בחוט בשיטת החוט
רשת yullia מציעה עיצוב גבות בחוט בשיטת החוט
רשת yullia מציעה איפור כלה, איפור ערב