פתח סרגל נגישות

כלי נגישות

Conception sourcils avec de la ficelle

Prix spécial pour les amis de yullia
Traitement Description prix
Lèvres / Menton au fil ou à la cire Lèvres / Menton au fil ou à la cire
39
Coloration des sourcils / Cils Coloration des sourcils / Cils49
Visage au fil / à la cire (hors sourcils) Visage au fil / à la cire (hors sourcils)90
Mise en forme des sourcils et épilation des lèvres Mise en forme des sourcils et épilation des lèvres109
Mise en forme des sourcils Mise en forme des sourcils79
Remplissage des cils D3 Remplissage des cils D3
389
Remplissage des cils D2 Remplissage des cils D2
329
Remplissage des cils D1 Remplissage des cils D1
279
Rehaussement des cils Rehaussement des cils
450
Suppression des cils Suppression des cils
100
D3 Soudage des cils D3 Soudage des cils
620
D2 Soudage des cils D2 Soudage des cils
540
D1 Soudage des cils D1 Soudage des cils
420

החברים של יוליה
רשת yullia מציעה עיצוב גבות בחוט בשיטת החוט
רשת yullia מציעה עיצוב גבות בחוט בשיטת החוט
רשת yullia מציעה איפור כלה, איפור ערב

Conception sourcils avec de la ficelle