פתח סרגל נגישות

כלי נגישות

Conception sourcils avec de la ficelle

Prix spécial pour les amis de yullia
Traitement Description prix prix
Lèvres / Menton au fil ou à la cire Lèvres / Menton au fil ou à la cire
35 39 39
Coloration des sourcils / Cils Coloration des sourcils / Cils 44 49 49
Visage au fil / à la cire (hors sourcils) Visage au fil / à la cire (hors sourcils) 116 129 -
Visage au fil / à la cire (hors sourcils) Visage au fil / à la cire (hors sourcils) 81 90 -
Mise en forme des sourcils et épilation des lèvres Mise en forme des sourcils et épilation des lèvres 98 109 109
Mise en forme des sourcils Mise en forme des sourcils 80 89 -
Eyebrow Cleaning Eyebrow Cleaning 62 69 -
Remplissage des cils D3 Remplissage des cils D3
350 389 389
Remplissage des cils D2 Remplissage des cils D2
296 329 329
Remplissage des cils D1 Remplissage des cils D1
251 279 279
Rehaussement des cils Rehaussement des cils
405 450 450
Suppression des cils Suppression des cils
90 100 100
D3 Soudage des cils D3 Soudage des cils
533 620 620
D2 Soudage des cils D2 Soudage des cils
486 540 540
D1 Soudage des cils D1 Soudage des cils
378 420 420

Conception sourcils avec de la ficelle

רשת yullia מציעה עיצוב גבות בחוט בשיטת החוט
רשת yullia מציעה עיצוב גבות בחוט בשיטת החוט
רשת yullia מציעה איפור כלה, איפור ערב