פתח סרגל נגישות

כלי נגישות

2 Hahoresh st Kfar-Shmaryahu

kfar-shmaryahu

Rishonim Square 1.

09-8827044
054-2953026

Dimanche-Jeudi 9:00 - 20:00, Vendredi 8:00-15:00

Parking - free parking in the street.

Kfar Shmaryahu Israel Harishonim 1

  • Harishonim 1 Kfar Shmaryahu Israel
 

 מגוון הטיפולים היחודיים הניתנים בסניף כפר שמריהו: