פתח סרגל נגישות

כלי נגישות

Ahuza 137, Raanana

Ahuza 137, Raanana

The branch offers free parking next to yullia at 138 Ahuza street

09-7997756
054-3137257

Dimanche-Jeudi 9:00 - 20:00, Vendredi 8:00 - 15:00

137 Ahuza st, Ra'anana