פתח סרגל נגישות

כלי נגישות

Hertzel 17, Tel Aviv Aviv

coin Yehuda Halevy

1-700-707-606 ext. 4
03-5172461

Dimanche-Jeudi 9:00 - 21:00, Vendredi 8:00-16:00

Succursale Herzl

Hertsel St 17 Tel Aviv Israel

  • Hertsel St 17 Tel Aviv Israel