שאפתן מקצה כף רגל ועד הראש

יוליה instyle 2.2.14 עמ' 8יוליה instyle 2.2.14